Nelítejte pořád venku na hřišti! Tuhle větu ještě před pár desítkami let důvěrně znaly všechny děti. Rodiče často mívali problém, jak děti od pohybu odlákat. Dnes je situace naprosto opačná.

Přivést děti k pohybu a sportu je v Plzeňském kraji potřebnější, než v jiných regionech České republiky. Ukazuje to analýza výsledků více než 50 tisíc dětí, které v prvním pololetí tohoto školního roku splnily všech osm disciplín sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj. Nejzdatnější jsou podle průzkumu děti v Libereckém kraji – bohužel na druhém konci žebříčku je právě kraj Plzeňský. Podobně je to u indexu BMI, který hovoří o nadváze, i tady jsou výsledky dětí z Plzeňského kraje na tom „špatném“ konci žebříčku. A projekt se mapování kondice vyvěnoval opravdu důkladně, když se testování základních pohybových schopností účastnilo více než 50 tisíc dětí ve věku 5 až 16 let. A výsledky ukázaly i další zajímavá fakta. Například neplatí vžité tvrzení, že se pohybu více věnují děti na venkově a v malých městech. Podle průzkumu jsou totiž jejich průměrné výsledky v porovnání s dětmi z velkých měst v testovaných disciplínách horší. I proto se projekt Škoda Fit se svými akcemi zdaleka neomezí jen na Pzeň, ale na řadu dalších měst kraje.

Aktivit, které se dětem nabízejí, je celá řada a ty spojené s pohybem tak narážejí na stále větší „konkurenci“. Výsledek? Přibližně tři čtvrtiny (!) dětí vůbec nedosahují na 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu, což je doporučení udávané Světovou zdravotnickou organizací – WHO. A situace je horší u dívek než u chlapců. I z toho důvodu se podle ministerské Zprávy o mládeži 2013 MŠMT stále závažnějším problémem se stává nadváha a obezita dětí a mladých lidí. Příklad? V populaci mladých lidí mezi jedenácti a patnácti lety trpí nadváhou už pětina chlapců, v kategorii mezi patnácti a čtyřiadvaceti lety dokonce téměř 33 procent mužů!

Neoblíbený tělocvik

Při obrovském množství možností, jak trávit volný čas, je aktivní pohyb jen jednou z nich. A mnohdy ne příliš atraktivní – pro mnohé bude určitě šokující fakt, že na školách je podle průzkumů tělocvik TŘETÍM NEJMÉNĚ OBLÍBENÝM předmětem vůbec!  Hodiny tělesné výchovy rozvoji dětí zdaleka nestačí, mnohdy nejsou vedeny tak, aby děti bavily, a platí, že mnoho dětí také z tělesné výchovy omlouvají jejich rodiče. Právě proto je třeba, aby děti nacházely zajímavé sportovní vyžití i mimo tradiční hodiny tělocviku, které i při nejlepší  možné náplni a snaze učitelů prostě kvůli omezenému času nemohou stačit ke zajištění dostatečného množství pohybu pro mladého člověka. Doby, kdy děti po příchodu ze školy trávily většinu času aktivně, „lítáním venku“ se z nejrůznějších sociologických příčin zřejmě nevrátí, určitě ne v rámci větších měst. I proto je určitě jednou z šancí, jak dětem pohyb nabídnout a umožnit, využívat organizovaných aktivit, a začít třeba v rámci Škoda Fit.

Pohybovým aktivitám ve sportovních klubech se v České republice v posledních letech podle průzkumů věnuje asi čtvrtina mladých lidí ve věku 15-30 let. Průměr v Evropské unii je přitom 34 procent. A právě přivést děti ke sportu bude jedním z hlavních úkolů, které si před sebe kladou organizátoři Škoda Fit. Příklad? V září se takovou významnou akcí zaměřenou právě na mládež stane den otevřených dveří Atletického stadionu v Plzni, kam si budou moci všichni zájemci přijít zatrénovat s profesionály – a hlavně, připraveny budou malé „talentovky“ pro děti. Rodiče tak budou moci na atletický stadion přivést své potomky a zkusit si s nimi řadu disciplín za asistence trenérů. Jsem velice potěšen, že mohu být jedním z patronů této snahy přivést děti k pohybu. Začít ale musí rodiče a rodina jako taková. Největší problém je totiž často právě u rodičů, ti by měli jít příkladem a vést děti k adekvátnímu pohybu přiměřeně k danému věku dětí. Doufám, že projekt Škoda FIT, otevře oči nejen dětem, ale také jejich rodičům.

 

Share This