Máte pocit, že se v jídle nechcete nijak omezovat? Nejste zvědaví na kdejaká doporučení odborníků? Zkuste si jen tak poskládat vše, co za den sníte, na stůl. Na jednu stranu dejte všechny sladkosti a tučné chuťovky, pod ně poskládejte mléčné výrobky, maso a uzeniny. Udělejte řadu z ovoce a zeleniny a do poslední řady dejte všechno pečivo společně s polysacharidovými přílohami (brambory, rýže, těstoviny atd.). Pokud vám z tohoto obrazce vyjde tvar pyramidy s vrcholem u sladkostí, jíte v podstatě správně.

Potravinová pyramida je jednou z forem výživových doporučení vydávaných institucemi jako je Ministerstvo zdravotnictví, Společnost pro výživu nebo ve světě Světová zdravotnická organizace (WHO).

Proč je ale nutné vydávat výživová doporučení?

Špatná životospráva společně se stravou stojí za mnohými chronickými nemocemi, které v současné době bývají nejčastější příčinou smrti. Jedná se o ischemické nemoci srdce, hypertenzi, obezitu nebo cukrovku. Podle statistik WHO byli, v roce 2001, tyto chronické nemoci příčinou 60 % všech úmrtí ve světě a lidé trpící těmito chorobami tvoří 46 % všech nemocných. Prognózy do budoucna hovoří, že se do roku 2020 zvýší podíl trpících chronickými nemocemi až na 57 %. Důvodem je výrazná změna životosprávy v druhé polovině dvacátého století, kdy se z původní diety založené převážně na rostlinné bázi přešlo na vysoce-energetickou dietu s vysokým obsahem tuků, ve které podstatný obsah tvoří živočišné produkty.

Nejnovější doporučení vydané v roce 2012 Společností pro výživu kladou za cíl následující změny ve výživě české populace. Celkový energetický příjem by měl lépe korespondovat s denní aktivitou. Příjem tuku by se měl snížit na max. 30 % z denního energetického příjmu. Spotřeba jednoduchých cukrů by neměla překročit 10 % z celkového energetického příjmu. Výrobky z bílé mouky by měly být nahrazovány tmavými a celozrnnými výrobky. Dalším cílem je také zvýšit spotřebu zeleniny a ovoce, luštěnin, ryb a rybích výrobků. Konzumace alkoholu by měla probíhat pouze v umírněném množství. A v neposlední řadě je důležité zajištění dostatečného pitného režimu. Další specifická doporučení se pak vztahují na děti různého věku, těhotné a kojící ženy a seniory. Celé znění nejnovějšího výživového doporučení je možné najít na webovém portálu Společnosti pro výživu.

Situace v ČR

Společně s celkovým příjmem jednotlivých složek potravy je třeba také dbát na kvalitu přijímaných potravin a jejich zdravotní nezávadnost. Logicky by nám tuto službu měli zajistit výrobci a distributoři potravin. Odpovědností spotřebitele by ale mělo být ověření, zda kupuje právě to, co chce a potřebuje. Jak vypadá situace na českém trhu a chování českých spotřebitelů se pokusil zmapovat rozsáhlý průzkum veřejného mínění vypracovaný pod záštitou Státní zemědělské a potravinové inspekce (SZPI).

Podle průzkumu, se polovina českých spotřebitelů cítí být dobře informována o bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvalitě kupovaných potravin a čte informace na obalech. Nejčastěji pak vyhledávají informace o datu minimální trvanlivosti, zemi původu a gramáži/objemu výrobku. Čím dál více věří lidé výrobkům českého původu a obávají potravin z dovozu převážně z Polska. Problém s kvalitou potravin však v daném roce řešila až pětina dotazovaných. Nejčastějším prohřeškem bylo zkažené maso, masné a mléčné výrobky a nahnilé ovoce nebo zelenina. Lidé, kteří objeví závadný produkt často upozorní prodavače v obchodě nebo své známé, ale málokdy vyhledají instituci, která zajišťuje dohled nad kvalitou a nezávadností potravin. Takových institucí je hned několik v čele  s Českou obchodní inspekcí (ČOI), příslušnými hygienickými stanicemi a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). Třetí jmenovaná instituce společně s ministerstvem zdravotnictví vytvořili pro tyto účely webový portál nazvaný „Potraviny na pranýři“. K portálu náleží také internetová aplikace pro chytré telefony, která umožňuje velmi snadnou cestou nahlásit problém s kvalitou potravin již v obchodě.

Čím více se budeme zajímat o to, co jíme, tím méně budeme omezováni svým vlastním tělem.

Zdroje

Share This