Alkohol, drogy, stres, dopravní nehody nebo úrazy. Faktorů poškozujících či přímo ničících lidské životy je stále více. Jak moc jim podléháme či odoláváme?

Podle statistik z roku 2009 je Česká republika na 45. místě ve světovém žebříčku podle střední délky života, která je u nás nyní 77 let. Stále zůstává zachován dlouhodobý trend, že ženy žijí déle, neboť jejich průměrná délka života je 80 let, zatímco u mužů pouze 73 let. Celková úmrtnost v ČR má v posledních letech klesající tendenci.

Stoupá také počet let, které Češi prožívají ve zdraví. Naděje dožití ve zdraví ve věku 65 let dosáhla 8,4 roku u mužů, kde představuje 54 % jejich zbývajícího života, a 8,6 roku u žen, kde představuje 45 %. Tento ukazatel udává průměrný počet let, které osoba, dožívající se svých 65. narozenin, bude dále žít ve zdraví, tj. bez omezení.

Tři nejčastější příčiny úmrtí
Podle zjištění ministerstva zdravotnictví ČR lze definovat tři hlavní příčiny úmrtí. Těmi jsou srdeční choroby, nádorová onemocnění a úrazy.

Neuvěřitelných 50 % populace umírá na kardiovaskulární choroby. Díky technologiím a účinnějším diagnostickým a terapeutickým postupům se za posledních deset let povedlo tuto úmrtnost snížit o 20 procent, ovšem stále je v ČR nejčastější a stále dvakrát vyšší než průměr zemí EU.

Druhou nejfrekventovanější příčinou smrti jsou nádorová onemocnění. Největším problémem je výskyt kolorektálního karcinomu u obou pohlaví, nádoru prsu u žen a prudce stoupající výskyt nádorů prostaty u mužů. Zhoubné nádory jsou důvodem úmrtí 27 % mužů a 23 % žen. Ovšem i tato úmrtnost v průběhu posledních let klesla téměř o pětinu.

Třetí nejčastější příčinou jsou úrazy. Na úmrtích mužů se podílejí 8 % a u žen 5 %. Nejvíce na úrazy doplácí děti a mladiství. Velká část úrazů se odehrává na silnících, a to až 20 %. Úmrtnost na silnicích ovšem také klesá, například v roce 2002 tak zemřelo 1 314 osob, zatímco v roce 2013 již „jen“ 583.

Stoupá úmrtnost na infekční onemocnění
Tento vzestupný trend se projevuje od roku 2007. V souvislosti s chřipkou zemřou ročně až 2 000 lidí, což je více než v důsledku dopravních nehod. Přitom je v České republice proti chřipce očkovaných pouze 5 % populace. Nepříznivý je také vývoj v oblasti sexuálně přenosných infekcí. Podle ministerstva zdravotnictví byl zaznamenán nárůst HIV onemocnění z 63 případů v roce 2003 na 212 případů v roce 2012, to znamená o více než 300 %!

Nedostatek pohybu vede k obezitě
Nadváha a obezita jsou známé a velmi časté důvody zdravotních problémů. Vždyť více než polovina české dospělé populace má vyšší než normální hmotnost a tento podíl se dlouhodobě nedaří snižovat. A čím to? Podle výsledků studie pohybové aktivity má třetina dospělých Čechů nízkou fyzickou aktivitu! To znamená, že málo sportujeme a většinu času trávíme za počítačem či před televizí.

Cigarety a lehké drogy zdraví také nepřispívají
Užívání tabákových výrobků patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům majícím za následek závažná onemocnění a předčasná úmrtí. Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými občany ČR je v posledních letech poměrně stabilní a pohybuje se mezi 28 až 32 %. Strašidelná je však skutečnost, že pravidelně kouří téměř třetina dětí ve věku 13–15 let. Ty se navíc nebojí zajít ještě dále. Téměř třetina patnáctiletých uvedla, že má již zkušenosti s marihuanou, která je v ČR nejvíce užívanou návykovou látkou po tabáku a alkoholu.

Zajímavosti z ČR:

 • V ČR jsou každoročně hospitalizovány více než dva miliony osob.
 • Průměrná doba jedné hospitalizace je nejdelší na odděleních psychiatrie – přes 18 dnů.
 • Ročně spáchá sebevraždu až 1 600 lidí.
 • Každé třetí dítě trpí alergií.
 • 55 % patnáctiletých dětí nesnídá.
 • Znečištění ovzduší způsobí ročně přibližně 900 hospitalizací pro akutní srdeční obtíže.
 • ČR patří v Evropě dlouhodobě mezi státy s nejnižší hodnotou novorozenecké úmrtnosti.
 • Celosvětově má skoro 100 % dospělé populace zubní kaz.
 • ČR patří stále k zemím s nízkým výskytem tuberkulózy.
 • Je zaznamenáno průměrně 11 tisíc případů otrav ročně, přičemž 56 % se týká dětí.
 • Nejčastěji užívanou drogou jsou konopné látky – zkušenost s nimi uvedlo 27,9 % respondentů. Na druhém místě halucinogenní houby.
 • 80 % dospělých mužů a 70 % žen má problémy s cholesterolem.

Zdroje

 • Zpráva o zdraví obyvatel ČR.
 • Zpráva o mládeži – komplexní studie živ. stylu a zdraví mládeže.
Share This