Úvod do základů péče o schránku naší duše – fyzické tělo

Moji milí,

pravdám největším a jednoduchým málokdo věří! Ani člověčí společenství jako celek nikdy neuvěřilo, a tak se úspěšně řítí a vždycky řítilo, do záhuby. Historii se přece stále opakuje…

Na to jsem nepřišla jen já, to konstatovalo mnoho inteligentnějších lidí přede mnou.
A? Nic… Ovšem blbostem, tak těm věří kde kdo! Čím jsou neuvěřitelnější, tím lépe. Stejně úžasné a prvoplánovitě – přesvědčivé jsou polopravdy. Zejména mají-li dobrou reklamu! Co já už za svůj život viděla diet a přípravků, po kterých se zaručeně hubne, co publikací o tom bylo napsáno, co kuchařských knih se skvělými a spolehlivými recepty… Dokonce se z nich mnohdy stávaly knihy roku! A těch nejrůznějších reklamních plátků vydávajících se za rodinné časopisy ve jménu “šťastného života”! Inu na lidské hlouposti se nejlépe vydělává…

Vše jsem pozorovala s vlídným pochopením lidské touhy po dokonalosti. Až do okamžiku, kdy se mi jedna, nepříliš bohatá (spíš chudá), baculatá a naděje plná a jinak velmi inteligentní kolegyně svěřila, že si za drahý, na rodině uškudlený peníz, zakoupila čaj “Čang šlang”, naštvaně jsem se poprvé chopila veřejného pera. To už je mnoho let, určitě tak dvacet a možná i více, on ten život hrozně rychle utíká…

Jsem poměrně líný člověk, žena ve znamení Býka, se sklonem k tloustnutí, více než 40 let se profesionálně zabývající výživou a lidským tělem. Ovšem, že mě vždy zajímala i záležitosti lidské duše, ale v tomto případě se jedná o samostudium, postrádající diplomů.
Žádný strach – nemám megalomanickou představu, že zachráním lidstvo! K pocitu štěstí mi postačí, že třeba někoho potěším, pomůžu odložit nějaké to přebytečné kilo, usnadním trávení a pravidelné vyměšování, snad mu i ušetřím prostředky na smysluplnější uspokojení jeho potřeb. Konec konců – lidstvo se skládá z lidí.

Jednou jsem slyšela moudrého člověka říkat, že je nám třeba lidské pokory. Ano ze srdce souhlasím, tato pravda patří mezi ty největší v celé historii lidí a v každém jejich konání. Možná Vás napadá, jak to souvisí s obezitou a potažmo s civilizačními chorobami? Jak jinak než přímo! Vesmírné zákony jsou nad těmi lidskými, stačí je respektovat a bude nám myslím, lépe na zemi i na těle.

Jak si může člověk myslet, že přelstí přírodu?! Tam, kde si myslí, že ji přelstil, ji jenom nepochopil! Nepochopil, že člověk je jen pevná forma energie, jejíž existence stojí na odpovídajícím příjmu a výdeji. Čeho? Opět energie. Člověk potřebuje energii ve formě jídla (určitě rostlin a snad i živočichů). Energii pak vracíme přírodě v mnoha dalších formách – např. prací a pohybem…láskou…

Podívejme se teď na lidské tělo. Postavu, jak známo, každý dědí jinou. Chtít změnit její základní podstatu a tvar je předem odsouzeno k nezdaru a štěstí to nepřináší. Vrchol úspěchu je udržovat to, co nám bylo přírodou dáno v dobrém tj. maximálně funkčním stavu po co nejdelší řadu let. Jsou i tací mezi předními odborníky, kteří tvrdí, že člověk by se měl dožít v dobré kondici více než 100 let. Blíže se touto tématikou zabývá anti-aging medicína.
Abychom to neměli tak snadné, zdědil každý jiné podmínky – jiné genetické vybavení. Neměli bychom být proto smutní!

Co na tom, že někdo může jíst od rána do večera a na váze nepřibere a nepřibere a my přibereme pět kilo po jedné docela malé večeři. Buďme rádi, tento fakt dokládá, že naše tělo bylo nastaveno velmi úsporně a výkonně. Jsme miláčky přírody! Ti vyvolení! Jsme vybaveni přežít i ve velikém nedostatku. Jsou do nás vloženy naděje přežití lidstva, dokonce za předpokladu jeho přemnožení na této planetě, aniž by nutně muselo docházet k válkám a morům.

Jen nesmíme zklamat. Chovejme se prosím ekologicky. Jezme jen tolik, kolik dokážeme vydat. Ani více, ani méně. Méně není k životu, a když jíme více, chováme se tím vlastně k přírodě nepřátelsky. Neoprávněně si přivlastňujeme energii, kterou nevracíme zpátky.
Příroda nám v tom umí, dříve, či později zabránit – např. tím, co nazýváme civilizačními nemocemi. Diabetes, ale i obezita přináší mnoho chorob neomylně vedoucích k mnoha dalším nemocem, tedy k znepříjemnění života… To je ovšem pouze varování! Ona se nás také umí dokonce zbavit. Správně, předčasnou smrtí. Přece se nedá vyjídat! Je mocná a nejchytřejší – my jsme jenom lidi.

A tak nevím – vážně si myslíte, že jsou v Číně lidé hubení po zázračném čaji?
Vaše Jara K.

Share This