Škoda Transportation se rozhodla zorganizovat několik akcí, které vám pomohou znovu nastartovat svůj život, změnit a zlepšit životní styl. Změna začíná u každého z nás vás. Nadbytek energeticky bohatých potravin a nedostatek přirozeného pohybu jsou vedle genetických dispozic základními příčinami nadváhy obyvatel. Výskyt nadváhy má v rozvinutých zemích rostoucí trend, což přináší značný problém pro zdraví obyvatel. Samotná obezita je poslední dobou často nazývaná jako epidemie 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání už zabilo víc lidí než všechny války dohromady.

V roce 1995 se počet obézních lidí na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo na 300 milionů obézních lidí. Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. Tento problém skutečně narůstá. 21 % mužů a 31 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %. Nadváha je významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí jakými jsou cukrovka, vysoký cholesterol, kardiovaskulární nemoci, pohybové obtíže, některé typy nádorů nebo artróza velkých kloubů. Také podíl dětí s vyšší než normální váhou roste.

Podle dvou etap mezinárodního šetření HBSC (Health Behaviour in School-aged Children, WHO) významně vzrostl mezi lety 2001/2002 a 2005/2006 tento podíl u 13letých chlapců a dívek o necelých 40 %, respektive o 70 %. Přitom je známo, že s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku stoupá riziko nadváhy v dospělosti (zdroj: Státní zdravotní ústav).

Proto vám představujeme dlouhodobý plán (akcí), které vám pomohou žít lépe, zdravěji a po kterých se budete cítit lépe. Zároveň chceme podpořit každého, kdo chce se svým životem něco udělat, změnit svůj životní styl, a to tak, aby si nepřipadal, že je v tom sám. Se změnou můžete začít v jakémkoliv věku.

Share This