Palmový olej není z principu žádným zabijákem. Získává se lisováním plodů palmy olejné (Elaeis guineensis). Z oplodí se získává palmový olej, z jader pak palmojádrový olej a slisované zbytky plodů se využívají jako krmivo pro zvířata. Výtěžnost oleje z plodů palmy olejné je asi 6-10 krát vyšší než olejů získávaných ze semen jiných rostlin.

Palma olejná má původ v tropických oblastech Afriky a Ameriky. V těchto oblastech je palma pěstována v malém množství jako součást přirozené biodiversity. Její olej se využívá již stovky až tisíce let a tvoří vhodné nutriční obohacení tamní kuchyně.

Palmový olej totiž obsahuje velké množství vitamínu E a carotenoidů, které jsou díky našim enzymům v těle přeměněny na vitamin A. Dále obsahuje velké množství mastných kyselin, které jsou bohatým zdrojem energie.

Mastné kyseliny se vyskytují v několika různých formách, které jsou pro tělo příznivé nebo naopak zatěžující. Jsou to nenasycené mastné kyseliny vyskytující se především v rostlinných olejích, které mají příznivý vliv na snižování množství LDL cholesterolu v krvi a nasycené mastné kyseliny. V palmovém oleji (ve více než 50%) a tucích živočišného původu (máslo, sádlo) se vyskytují nasycené mastné kyseliny s řetězcem 12-16 uhlíků, které se při větším množství usazují ve stěnách cév a přispívají tak k srdečním a cévním chorobám nebo vzniku obezity.

V tropických oblastech s přirozeným způsobem života plného pohybu a přiměřeným množstvím stravy však tento problém tolik nehrozí.

Jinak se k palmovému oleji musíme stavět v našich zeměpisných šířkách. Do Evropy dovážený palmový a palmojádrový olej pochází převážně z oblastí jihovýchodní Asie (Malajsie a Indonésie), kde byla palma olejná uměle vysazena někdy v polovině dvacátého století. Palmový olej se začal rozšiřovat a stal se pro potravinářský průmysl téměř nepostradatelný díky jeho příznivým fyzikálním vlastnostem. Jeho bod tání je o něco nižší než u jiných rostlinných olejů (dáno vyšším množstvím nasycených mastných kyselin), proto při běžných teplotách nedochází k nepříjemnému roztavení výrobků. Odolává velmi vysokým teplotám, proto je vhodný ke smažení. Zaručuje vysokou stabilitu v průběhu času, tím prodlužuje dobu trvanlivosti výrobků. Postrádá výraznou chuť i zápach, takže je vhodným přídavkem k osvědčeným receptům aniž by se výrazně změnila jejich chuť.

Ve vyspělých zemích se konzumuje už tak nadbytečné množství živočišných tuků s nasycenými mastnými kyselinami, které jak bylo popsáno výše nejsou pro lidské tělo příliš příznivé. Když si k tomu přidáme velké množství potravinářských výrobků obsahující další nasycené mastné kyseliny v podobě palmového oleje není divu, že v populaci stále přibývá srdečně –cévních nemocí a obezity.

Zároveň také nesmíme zapomenout na ekologickou stránku celosvětového rozšíření palmového oleje. Jeho obliba totiž zapříčinila vidinu rychlého zisku v ekonomicky chudé Indonésii a Malajsii, kde se kvůli této plodině začalo s masivním vypalováním deštných pralesů a nahrazením je palmovými plantážemi.

Díky dlouholetým diskuzím na téma palmového oleje se podařilo alespoň vydat nařízení EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V tomto nařízení, které nabylo účinnosti 13.12.2014, se uvádí mimo jiné, že výrobce je povinen uvést přesné složení rostlinných olejů přítomných v potravinách a to v pořadí podle celkové hmotnosti.

Zajímáte-li se o obsah palmového oleje ve vašich oblíbených výrobcích, nyní máte možnost získat pravdivé informace na obalu výrobku.

Zdroje:

http://www.orangutanrepublik.org/become-aware/issues/environmental-challenges-a-solutions/the-rspo-a-sustainable-palm-oil

https://cs.wikipedia.org/wiki/Palmový_olej

https://cs.wikipedia.org/wiki/Palma_olejná

http://www.bezpecnostpotravin.cz/attachments/Prezentace_Filip_PowerPoint.pdf

http://www.static.ferrero.com/globalcms/documenti/1412.pdf

Share This