PATRON PROJEKTU

ILONA MAURITZOVÁ
Děkanka fakulty zdravotnických studií ZČU

  • Emeritní rektorka ZČU.
  • Dnes působí jako děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU.
  • Založila v Plzni první soukromou vysokou zdravotnickou školu v ČR.
  • Od mládí se věnuje sportu, tělovýchovu studovala na pedagogické fakultě.

 
Proč já a ŠKODA FIT?
Ke sportu mám velmi blízko, dokonce jsem se chtěla stát profesionální trenérkou lyžování. Sport byl také blízko prvnímu oboru soukromé školy, kterou jsem po revoluci zakládala, totiž fyzioterapie. Velmi dobře si uvědomuji, jak úzce souvisí kondice lidí a zdravý životní styl s kvalitou jejich života.

Share This