Bioprodukty a biopotraviny zná již v Čechách téměř každý. Ne každý si je však může dovolit a nebo zkrátka nevěří v jejich přínos a proto jsou stále ještě přítomny na našich talířích jen velmi zřídka. Podle analýz připadá na jednoho Čecha roční nákup biopotravin za pouhých 185 Kč (7,11 EUR) a podílí se tak pouze 0,71 % na celkové roční spotřebě potravin.

Ve světě jsou největšími konzumenty biopotravin Američané, Němci a Francouzi. Přepočteme-li spotřebu biopotravin na obyvatele pak v Evropě vítězí Švýcaři a Dánové, kteří nakoupí biopotraviny v hodnotě 210 a 163 EUR. Jejich podíl na celkové roční spotřebě činí 6,9 % ve Švýcarsku a dokonce 8 % v Dánsku. Až 90 % celého trhu s biopotravinami využívá právě Severní Amerika a Evropa, tedy nejvyspělejší státy světa.

Proč by měly být biopotraviny pro člověka zdravější?

Součástí biopotravin totiž nemůže být nic jiného než produkt tzv. ekologického zemědělství (bioprodukt). Ekologické zemědělství je důsledně kontrolováno a jeho povinností je dodržovat přísná opatření týkající se respektování přírodních systémů a přirozených cyklů obnovy půdy, vody, rostlin. Udržuje dobré podmínky pro chov zvířat v závislosti na jejich druhových a etologických potřebách. Nesmí používat přímo ani druhotně na krmiva organismy s genetickou modifikací (GMO) a vyvarovat se v nejvyšší možné míře chemicky připravovaným látkám na hnojení, podporu produkce či preventivním léčivům. Dalo by se tedy říci, že produkty ekologického zemědělství nám přispívají hned dvakrát. Zabraňují našemu tělu v příjmu zbytečných chemických látek a udržují v dobrém stavu i naši přírodu pro další produkci a zachování přírodní rozmanitosti.

Pro českého spotřebitele jsou biopotraviny označovány národním nebo evropským logem. Podle průzkumů zná národní logo skoro ¾ spotřebitelů a Evropské logo pouze necelá ¼ spotřebitelů. Biopotraviny přitom pravidelně nakupuje až 2/5 lidí a zájem o ně každoročně roste. Ne však tak, jak by si přáli výrobci a představitelé ministerstva zdravotnictví, kteří by v současné době rádi viděli alespoň 3% podíl biopotravin v celkové spotřebě.

Budeme spotřebovávat více bioproduktů?

Největší překážkou v nákupu biopotravin je podle průzkumu jejich vyšší cena. Pro nízkopříjmové skupiny se tak stávají prakticky nedostupnými. Dalším důvodem je jejich větší nedostupnost a také nedůvěra lidí v jejich vyšší kvalitu a lepší chuť oproti klasickým produktům. Tyto obavy by bylo možné rozptýlit propagačními materiály o původu a kontrole biopotravin.

Vyšší cena je bohužel logickým důsledkem šetrnějšího zacházení a nižší produkce, která oproti ostatním produktům nesmí být uměle zvyšována. Přesto i tato překážka má svoje alternativní řešení zatím tedy pouze v oblasti ovocné produkce. Jsou jím ovocné produkty označené ochrannou známkou SISPO (svaz pro integrované systémy pěstování ovoce). Jedná se o výhradně českou specialitu. Držitelé této známky jsou podobně jako ekologičtí zemědělci nuceni dodržovat opatření jejichž cílem je ochrana životního prostředí a lidského zdraví. Metodika SISPO má tu výhodu, že oproti běžné výrobě prakticky nezvyšuje cenu koncového výrobku.

Od roku 1990 se neustále snažíme přiblížit se trendům západní Evropy. Snad se za pár let přiblížíme i pohledem na kvalitu potravin, které přijímáme, a pochopíme, že biopotraviny by se měly stát nedílnou součástí našich jídelníčků.

Zdroje

Share This