PRAVIDLA

Pravidla půlmaratonu Škoda FIT

 

 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Úschovna věcí se uzavírá 20 min před začátkem závodu, otevření úschovny 30 min po startu.
 • Při nevčasném uložení věcí do úschovny, neručíme za případné tvoření front.
 • Neručíme za cenné věci uložené v úschovně (mobil, peněženka, zlato… ).
 • Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, proběhnout všemi kontrolami.
 • Mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 • Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Za start závodníka mladšího 15 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Startovní čísla se musí přišpendlit na přední části hrudi.
 • Startovní čísla jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať, včetně všech kontrol.
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze online registraci.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Share This