Chcete se zlepšovat v běhu? Odhalit taje správné přípravy? Láká vás účast v běžeckých závodech? Pak právě pro vás je připraven zcela nový seriál běžeckých tréninků, který na rok 2018 připravil projekt Škoda FIT ve spolupráci s plzeňskými TEMPO MAKERS. Právě šéf téhle skupiny, která vodí závodníky na mnoha prestižních závodech – Jiří Mašek – vždy jednou měsíčně při tréninkových lekcích pracovat s účastníky na zlepšení a zdokonalení běžeckého stylu a běžeckých dovedností. „Cíl máme jednoduchý. Provést zájemce celým běžeckým rokem, naučit se jak v různých obdobích roku efektivně trénovat a posunout u každého jeho výkonnostní úroveň o stupínek výše. A samozřejmě ještě jednu věc – naučit se běháním bavit,“ říká s úsměvem Jiří Mašek z TEMPO MAKERS, hlavní lektor nového běžeckého seriálu po hlavičkou projektu Škoda FIT. Tenhle úspěšný běžec a závodník patří k dlouholetým propagátorům běhání v tuzemsku a je také uznávaným vodičem při velkých závodech.

A jak bude vypadat tréninkový plán? Setkání se uskuteční vždy jednou měsíčně ve středu od 18 hodiny ve Štruncových sadech, délka tréninku se bude pohybovat okolo 90 minut. „Každý trénink bude rozdělený do několika tematických celků,“ říká Jiří Mašek. „Naučíme se jak, se připravit na samotný běžecký trénink, jak se chovat po něm. Pokaždé se zaměříme v každém tréninku na některé ze základních běžeckých cvičení. Seznámíme s nácvikem některé užitečné dovednosti – například rychlosti, dynamiky, výbušnosti, síly, nebo rychlostní vytrvalosti. Naučíme se, jak správně do tréninku zařazovat tempové úseky, intervaly, fartlek nebo jak by měl správně vypadat delší vytrvalostní běh,“ popisuje Jiří Mašek.

Velmi důležitou součástí tréninku bude rovněž odborné posouzení běžeckého stylu účastníků. „Vycházíme z loňských výběhů Škoda FIT, při kterých byl o tuhle věc velký zájem. Účastníci výběhů chtějí poradit s individuálním tréninkem, velmi často se ptají na to, jaké dělají při běhu chyby, jak zlepšit svůj styl. Na to bude určitě během tréninků dostatečný prostor,“ slibuje Jiří Mašek.

Náplň tréninků Škoda FIT s TEMPO MAKERS bude také odrážet specifika daného ročního období, podle toho jakou činnost je nejlepší či nejpotřebnější v té době trénovat. „Celkově ale bude náplň tréninku komplexní a bude zahrnovat vždy všechny aspekty, které k běhání patří a co je potřebné pro běžce k procvičování.

PRVNÍ BĚZECKÝ TRÉNINK SE USKUTEČNÍ UŽ VE STŘEDU 28. ÚNORA 2018 VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH!

Na prvním tréninku se účastníci seznámí se základními pravidly správného běhu (postavení těla, práce rukou, dýchání atd.). Největší důraz bude věnován technice běžeckého stylu a s tím související cvičení. Velký prostor bude i na individuální poradenství ze strany lektora. Každý další trénink bude tematicky zaměřen vždy na jednu ze základních běžeckých vlastností, jako je rychlost, dynamika, výbušnost, koordinace, síla a rychlostní vytrvalost.

PROGRAM:

volné rozklusání a protahovací cviky

praktická ukázka základů správného běhání a správného běžeckého stylu

běžecká abeceda – šest základních cviků + dva navíc

základní běžecká cvičení na koordinaci, dynamiku, sílu

závěrečné vyklusání a protažení

zodpovězení případných dotazů

během celého programu kontrola stylu běhu účastníků a návrhy ke zlepšení

 

Share This